Dienstag, 10. September 2019, Belgien, After Work Talk: how to get the most out of your company (+ test drive Mercedes!)

Von 10. September 2019 - 18:00
Bis 12. September 2019 - 22:00
0 Teilnehmer an
Ereignisbeschreibung
(English version below)
*** maak je optimaal gebruik van je vennootschap als inkomstenbron? *** bepaalt de fiscus jouw nieuwe bedrijfswagen? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe vennootschapswetgeving? Je komt het te weten op dinsdag 10 september in The Loop in Gent (Nederlands) en donderdag 12 september in HQ in Leuven (Engels). 
Op het programma

18.00 - 18.45 uur: foodtruck + testrit met Mercedes hybride en elektrische modellen
18.45 - 19.00 uur: Indipendi
19.00 - 19.30 uur: vennootschap als inkomstenbron (Bank J. Van Breda & C°)
19.30 - 20.00 uur: bepaalt de fiscus uw nieuwe bedrijfswagen? (GMS)
20.00 - 20.30 uur: belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe vennootschapswetgeving (Peter Vlietinck)
20.30 - 22.00 uur: gezellig napraten

Vennootschap als inkomstenbron (Bank J. Van Breda & C°)
Bank J.Van Breda & C° wil de beste adviesbank zijn voor ondernemers en vrije beroepen zowel privé als professioneel, hun leven lang. Hun experten geven je graag enkele tips bij het maken van de juiste financiële keuzes en meer bepaald *** jij je vennootschap als inkomstenbron optimaal kan gebruiken.
Bepaalt de fiscus uw nieuwe bedrijfswagen? (GMS)
Al gehoord van de nieuwe WLTP-normering? GMS praat je graag bij over de nieuwe CO2-uitstootwaarden en de fiscale gevolgen daarvan. Met deze sessie helpen we je uitzoeken *** lang de keuze voor hybride of elektrisch nog uit te stellen is. 

Mehr anzeigen
Belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe vennootschapswetgeving (Peter Vlietinck)
Peter is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, de redactie en onderhandeling van commerciële contracten en het voeren van commerciële geschillen en bemiddelingen.
Het doel van de presentatie is om enerzijds de freelancers zonder vennootschap uit te leggen welk type vennootschap zij vandaag nog kunnen oprichten en anderzijds de freelancers mét vennootschap uit te leggen wat er met hun vennootschap zal gebeuren in de (nabije) toekomst.
---------------- English version ----------------
How do you get the most out of your company as a source of income? How do the tax authorities determine what your new company car will be? What are the most important changes in company law? You will find out on Tuesday, September 10th at The Loop, Ghent (Dutch) or on Thursday September 12th at our HQ in Leuven (English).
On the agenda

18.00 - 18.45: foodtruck + test drive Mercedes hybrid and electric models
18.45 - 19.00: Indipendi
19.00 - 19.30: company as a source of income (Bank J. Van Breda & C°)
19.30 - 20.00: do tax authorities determine what your new company car will be? (GMS)
20.00 - 20.30: the most important changes in company law (Peter Vlietinck)
20.30 - 22.00: cosy gathering

Your company as a source of income (Bank J. Van Breda & C°)
Bank J. Van Breda & C° aspires to be the best advisory bank for entrepreneurs and people in liberal professions, private as well as professional, throughout their lives. Their experts will gladly give you some tips on how to make the right financial choices; more specifically on how you can get the most out of your company as a source of income.
Do the tax authorities determine what your new company car will be? (GMS)
Were you already informed on the new WLTP-norms? GMS will get you up to date on the new CO2 emission values and their consequences on your taxes. In this session, we will help you figure out how long you can still postpone the switch to electric or hybrid. 
The most important changes in company law (Peter Vlietinck)
Peter is an expert in company law, the drawing up of and negotiating commercial contracts and in discussing commercial disputes and mediations. The goal of his presentation is on the one hand to explain to freelancers without a company what type of cooperation they could start today, and on the other hand to explain to freelancers with a company, what will happen to their business in the (near) future. 

After Work Talk: how to get the most out of your company (+ test drive Mercedes!), Belgien ereignis

Zertifizierung zum Certified Scrum Master (CSM)

Zertifizierung zum Certified Scrum Master (CSM)

Dienstag 10. Dezember 2019
3 shares
Eventbrite Barista Workshop Berlin
Mittwoch 01. Januar 2020
2 shares
POWERDAY bei München Dezember
Samstag 14. Dezember 2019
2 shares
Überblick Camunda BPM
Montag 16. Dezember 2019
1 shares
Camunda BPM für Java-Entwickler
Montag 16. Dezember 2019
2 shares
Praxiskurs DMN
Donnerstag 12. Dezember 2019
1 shares
Kent & Mense-Moritz: Es brennt der Baum
Freitag 13. Dezember 2019
2 shares
Weitere interessante veranstaltungen
Holen event empfehlungen basierend auf Ihre Facebook geschmack. Hol es dir jetzt!Zeigen sie mir die passenden veranstaltungen für michJetzt nicht